Verzuim | Trajectbemiddeling | Advies

Disclaimer

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met FocusWerkt. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van FocusWerkt en om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van FocusWerkt en haar activiteiten.

Hoewel deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

FocusWerkt is derhalve niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

De op deze internetsite verstrekte informatie kan op ieder moment door FocusWerkt worden gewijzigd, zonder verdere aankondiging.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. FocusWerkt kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Alle eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan FocusWerkt. De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Nederlands recht is van toepassing.